In de puberteit verandert het lichaam van je kind. Onder invloed van hormonen verandert er veel in de hersenen en in het gedrag. Dit begint al in de laatste klassen van de basisschool.

Van puberteit naar zelfstandigheid

Op de basisschool deed je nog veel samen, maar in de puberteit gaan kinderen steeds meer hun eigen weg. Loslaten is nu het sleutelwoord voor ouders. Dat is zeker geen eenvoudige taak. Juist nú, in deze leeftijdsfase, komt je kind meer en meer in aanraking met allerlei mogelijke gevaren en moeilijke situaties.

Turbulente periode

Elke ouder krijgt in deze periode te maken met zorgen, angsten en twijfels. Pubers krijgen interesse in elkaar en nemen afstand van hun ouders. Ze zoeken hun eigen weg. Ze zetten zich soms af tegen ouders, school en maatschappij. Soms kost het meer moeite om je kind naar volwassenheid te begeleiden. Alcohol, drugs, spijbelen of crimineel gedrag en psychische problemen kunnen veel zorgen met zich meebrengen. Specifieke hulp is dan nodig. Natuurlijk kun je daarvoor ook altijd terecht bij de jeugdgezondheidszorg bij jou in de buurt.

 

Goedgekeurde informatie!

KeurmerkStichting Opvoeden.nl zorgt er met ouders en deskundigen uit de wetenschap en praktijk voor dat deze informatie betrouwbaar en actueel blijft.

Bron: Puber

Opvoedvragen? Waar kan ik terecht?

Sociaal Team

Wanneer u een vraag heeft over de ontwikkeling, het gedrag of de opvoeding van uw kind, kunt u contact opnemen met het Sociaal Team van de gemeente Renkum. Er werken consulenten en coaches bij dit Sociaal Team, die samen met u en uw kind de vraag in beeld brengen, bekijken wat er nodig is om deze vraag aan te pakken en wanneer nodig jeugdhulp organiseren.

Gedragswetenschappers Jeugd

Gusta de Haan is gedragswetenschapper Jeugd. Zij is orthopedagoog werkend vanuit de GGD in de gemeente Renkum. Zij biedt begeleiding aan kinderen en jongeren (0-18 jaar) en hun ouders/ verzorgers met betrekking tot vragen op psychologisch/pedagogisch, sociaal of gedragsmatig gebied.

Kinderen en jongeren hebben soms vragen over zichzelf en behoefte aan verheldering.

Jongeren vanaf 16 jaar kunnen zelfstandig bij hen terecht. Dikwijls hebben jongeren vragen die te maken hebben met identiteit, keuzes, omgang met ouders, leeftijdsgenoten en over gedrag wat een gezonde sociaal-emotionele ontwikkeling in de weg kan staan.
Ook kunt u als ouder/ verzorger contact met de gedragswetenschappers opnemen wanneer u vragen heeft over opvoeding en ontwikkeling, of wanneer zich kwesties afspelen in de familiesfeer of op school. Elke leeftijdsfase kan voor vragen zorgen die u wellicht met een gedragswetenschapper wilt bespreken.

De begeleiding kost u niets. Het wordt vergoed door de gemeente.

Wilt u op korte termijn een afspraak plannen?
U kunt ons zelf bellen of mailen. U kunt ook via uw huisarts of de jeugdgezondheidszorg naar ons verwezen worden.

Gusta de Haan
(Werkdagen: ma t/m do)
088-3556189
gusta.de.haan@vggm.nl

Ook kunt u bij een huisarts, de jeugdarts of medisch specialist, die u wanneer nodig tevens naar de juiste vorm van jeugdhulp toe kan leiden. U kunt dan rechtstreeks bij een aanbieder van jeugdhulp terecht. Deze organisatie moet dan wel een contract hebben met de gemeente. Is er zorg nodig van een aanbieder zonder contract, dan kunt u contact opnemen met het Sociaal Team. Mogelijk kunt u deze vorm van hulp dan inkopen met een Persoons Gebonden Budget.

Voor jeugdigen zelf geldt hetzelfde: ook jij kunt met je vraag terecht bij het Sociaal Team, waar samen met jou naar jouw vraag gekeken wordt om samen te bekijken wat nodig is en of er eventueel jeugdhulp nodig is. Naast het Sociaal Team kun je ook met je vraag terecht bij de huisarts, jeugdarts of medisch specialist.