Hulpaanbod van: Fysiotherapie de Waag

Op het zorgpad zijn de volgende doelstellingen van toepassing:

 1. Bekendheid vergroten over het belang van en suppletie van goede voeding (en beweging);
 2. Terugdringen en uitstellen van (dreigende) verminderde zelfredzaamheid  door vertragen van de afname van spierkracht ten gevolge van inactiviteit (en ondervoeding);
 3. Langduriger zelfredzaamheid en sociale participatie;

 

Dat wil men bereiken door:

 1. Inzetten van sociale activering met aandacht voor goede voeding bij zelfstandig wonende 65-plussers binnen de dorpen Renkum en Heelsum in samenwerking met o.a. het Huis van Renkum(Renkum voor Elkaar);
 2. Het vormgeven van op de doelgroep gerichte (beweeg-) activiteiten en training binnen welzijn en gezondheidszorg;
 3. Lokale preventie vroeg signalering van (dreigende) vermindering van de zelfredzaamheid en sociale  participatie o.a. door het uitreiken van vouchers met gratis activiteiten om mensen te verleiden hun huis uit te gaan en mee te (blijven) doen in de maatschappij.

Meer informatie

Soort activiteit
 • eten
 • fitness
 • gymnastiek
 • inloopvoorzieningen
 • koffie drinken
 • sportaanbod
 • wandelen
 • valpreventie
Door wie?

Blijf in je Kracht Blijf in je Kracht is een gezamenlijk project van 1e lijns zorgverleners, welzijnswerkers van Renkum voor Elkaar en het Huis van Renkum, vrijwilligers, mantelzorgers, gemeente en iedereen die regelmatig in contact komt met senioren in de dorpen Renkum en Heelsum.

Contact

Blijf in je Kracht Coordinator: 06-53639596

Bezoekadres
Molenweg 246871CW Renkum0317-31 28 52Hoofdvestiging

Op verschillende plekken in de dorpen Renkum en Heelsum worden activiteiten georganiseerd. Waaronder Het Huis van Renkum, Fysiotherapie de Waag, Fysioteam Renkum, MFC Doelum

Toelichting

Op afspraak: 06-53639596

Kosten

Er zijn geen kosten verbonden aan deelname aan het zorgpad. Het is een gesubsidieerd project. Voor sommige activiteiten waar u aan deel kunt nemen betaald u een bijdrage. 

Aanmelden/Inschrijving & vervolgprocedure

aanmelden via de website van Blijf in je Kracht of telefonisch: 06-53639596

Aanmeldlink

www.blijfinjekracht.nl

Inschrijfperiode
 • Op 1 september 2020
Doelgroepen

Senioren

Doelgroep-toelichting

Waar gaat het over?

Ouderen blijven steeds langer zelfstandig wonen, de verzorgingshuizen richten zich steeds meer op ouderen die veel en intensieve zorg behoeven. Zorg die in het verleden in verzorgingshuizen werd gegeven verplaatst zich naar 1e-lijns gezondheidszorg en welzijnsorganisaties. Dit zorgpad richt zich op het uitstellen en/of voorkomen van vermindering van zelfredzaamheid bij zelfstandig wonende 65-plussers en positioneert zich op de preventiekant en is tevens de verbinding tussen gezondheidszorg en welzijn.

 

Doelgroep

Thuiswonende senioren. De selectie wordt volgens afspraak uitgevoerd door in de dorpen Renkum en Heelsum samenwerkende praktijkprofessionals en vrijwilligers. Men uit van een deelname van minimaal 125 personen in 2 jaar tijd. Naar verwachting zal dit aantal aanzienlijk hoger liggen vanwege de vergrijzing in deze dorpen.

 

Op het zorgpad zijn de volgende doelstellingen van toepassing:

 1. Bekendheid vergroten over het belang van en suppletie van goede voeding (en beweging);
 2. Terugdringen en uitstellen van (dreigende) verminderde zelfredzaamheid  door vertragen van de afname van spierkracht ten gevolge van inactiviteit (en ondervoeding);
 3. Langduriger zelfredzaamheid en sociale participatie;

Niet gevonden wat u zocht?

Meer hulpaanbod voor:

Activiteiten