Algemene informatie

LET OP: DE ORGANISATIE IS INDERDAAD MET INGANG VAN 24 MEI 2018 OPGEHEVEN, MAAR DE ARCHIEFSTUKKEN BEVATTEN INFORMATIE MET DOORVERWIJZINGEN NAAR ANDERE ORGANISATIES, DIE VOOR DE GEMEENTEN IN NEDERLAND ALSNOG RELEVANT KUNNEN ZIJN OM BURGERS VERDER OP WEG TE HELPEN OF DOOR TE KUNNEN VERWIJZEN NAAR ANDERE ORGANISATIES. 

Opheffing Informatiecentrum Tweede Wereldoorlog (I-WO-II) met ingang van 24 mei 2018
http://iwoii.blogspot.nl/…/opheffing-i-wo-ii-op-met-ingang-…

Zeist/Gouda, Donderdag, 24 mei 2018

L.S.,

Hierbij willen wij beiden u laten weten dat de stichting Informatiecentrum Tweede Wereldoorlog (I-WO-II) met ingang van 24 mei 2018 is opgeheven. De reden hiervoor is dat de doelstellingen, die wij beiden hebben willen realiseren, inmiddels zijn gerealiseerd.

Wij willen in de toekomst ons beiden gezamenlijk gaan richten op andere zaken, waarbij wij ons willen gaan richten op Christelijke normen en waarden, waarbij wij uiteraard nooit de Joodse theologische wortels uit het oog zullen verliezen, en open staan voor samenwerking op nationaal, Europees en mondiaal niveau met iedereen (bijvoorbeeld: de 2.1 Miljard individuele Christelijke personen wereldwijd) die deze Christelijke normen en waarden mede onderschrijft. Hierover zijn wij beiden momenteel dan ook in gesprek met Rooms-Katholieke kerkelijke vertegenwoordigers.

In de plannen en doelstellingen die wij beiden in de toekomst voor ogen hebben is de huidige stichting Informatiecentrum Tweede Wereldoorlog (I-WO-II) voor ons beiden geen geschikt hulpmiddel meer. Vandaar dan ook dat deze stichting met ingang van vandaag, 24 mei 2018, is opgeheven.

Zodra er meer bekend is over onze toekomstplannen en toekomstige doelen laten wij u dit uiteraard zo spoedig mogelijk weten.

Wij beiden danken iedereen die ons in de afgelopen jaren in woord en daad heeft gesteund en wensen u allen en al uw dierbaren in alle opzichten van ganser harte Gods Zegen en de Altijd Durende Voorspraak van de Heilige Maagd Maria toe.

Met gevoelens van de meeste hoogachting en met vriendelijke groet,
INFORMATIECENTRUM TWEEDE WERELDOORLOG (I-WO-II)

Anne Louis Cammenga,
Directeur
mr. Fred Jan IJspeerd, 
Adviseur

________________________________________________________________________

De doelstellingen van de stichting Informatiecentrum Tweede Wereldoorlog (ITWII) zijn:
1. Het bevorderen en verbeteren van de informatieverstrekking over de Tweede Wereldoorlog
in de breedste zin van het woord.
2. Het voorkomen en bestrijden van fascisme. Hierbij neemt de stichting als uitgangspunt de
op 1 november 2005 in de Verenigde Vergadering van de VN aangenomen resolutie
nummer A/RES/60/7.
3. Het in woord en daad helpen van individuen en organisaties, die zich in woord en daad
willen inzetten om zowel nationaal als internationaal fascisme te voorkomen en te
bestrijden.

Directeur/Oprichter: Anne Louis Cammenga
Geboren: In 1961 te Haarlem; Woonplaats: Zeist

Contactinformatie

Openingstijden

Contactpersoon

Hulpaanbod

Informatieverstrekking - Informatiecentrum Tweede Wereldoorlog (IWOII) - www.iwoii.nl

Alle burgers in Nederland kunnen de volgende informatie bij onze stichting inwinnen:- Doorverwijzing naar het juiste loket voor informatie over tijdens de Tweede Wereldoorlog omgekomen/vermiste verwanten- Informatie om fascisme, antisemitisme, racisme, discriminatie te voorkomen en te bestrijden-...

Informatie aanvragen

Vrijblijvend informatie aanvragen bij deze organisatie?
Dat kan door dit formulier in te vullen:

Niet gevonden wat u zocht?

Meer organisaties voor:

Vrijwilligersorganisatie Adviespunt of informatiepunt