Vindt u het belangrijk dat iedereen mee kan doen in de gemeente Renkum? Wilt u eraan bijdragen dat de gemeente Renkum gedegen adviezen krijgt op het terrein van het sociaal domein? Dan is deze adviesraad iets voor u!

Bent u een (sociaal) betrokken inwoner van de gemeente Renkum? En heeft u:
• veel contact met mensen in uw omgeving;
• een goede antenne om signalen uit de samenleving op te pakken;
• ervaring op het gebied van onder andere zorg, wonen, welzijn, werk en inkomen, sport, jeugd, onderwijs en vervoer?
En wilt u:
• meedenken en adviseren over veranderingen en verbeteringen in het gemeentelijk beleid binnen het sociaal domein en de uitvoering daarvan;
• maandelijkse vergaderen op dinsdagavond. Het bezoeken van overige bijeenkomsten en opstellen adviezen doen we in overleg;
• samenwerken, meningen uitwisselen en tot gezamenlijke adviezen komen?
Dan zijn wij op zoek naar u!

Aanvullend voor de voorzitter geldt dat hij/zij:
• het adviesproces kan coördineren op basis van gezamenlijk gemaakte afspraken en daarbij het gekozen inwonersperspectief van de adviesraad centraal stelt;
• ervaring heeft met het voorzitten van vergaderingen;
• communicatief sterk is;
• mensen weet te motiveren en te enthousiasmeren;
• kan (samen)werken in een politiek-bestuurlijke omgeving;
• ongeveer een halve dag per week beschikbaar is;
Voor zowel de voorzitter als de leden geldt dat u geen medewerker, lid van het college of gemeenteraad van de gemeente Renkum bent en geen functie heeft die kan leiden tot belangenverstrengeling bij het adviseren.
Wij bieden:
• een uitdagende en boeiende vrijwilligersfunctie in een veranderend sociaal domein;
• de mogelijkheid om uw kennis te verbreden en uw ervaringen te delen;
• ruimte om uw stem en die van uw omgeving kenbaar te maken;
• een betrokken groep van adviesraadsleden.
Meer weten over de adviesraad en de vacature(s)?
Kijk op www.renkum.nl/adviesraadsociaaldomein. Of bel met Gerda Rijneveld, ambtelijk secretaris, op (026) 33 48 111 (maandag en donderdag goed bereikbaar) of mail naar g.rijneveld@renkum.nl.

Interesse en reageren?
Mail uw motivatie en CV uiterlijk vrijdag 28 juni 2019 naar g.rijneveld@renkum.nl t.a.v. de sollicitatiecommissie Adviesraad Sociaal Domein. De gesprekken voor de voorzitter zijn op donderdag 4 juli 2019 tussen 16.00 en 20.00 uur. De gesprekken voor de leden zijn in september plaats.

Ook iets mede te delen via Sterk Renkum?

Plaats een blog of vlog