Voor de inzameling van oud papier is de gemeente opgedeeld in een aantal buurten. Aan iedere buurt is een vereniging gekoppeld die zorgt voor de inzameling van oud papier. Inmiddels is de wachtlijst voor geïnteresseerde verenigingen weggewerkt. Is het iets voor uw vereniging om oud papier in te zamelen?

In de gemeente Renkum wordt het oud papier maandelijks ingezameld door Jansen Recycling. Vrijwilligers die lid zijn van een vereniging in de
gemeente Renkum helpen mee om het oud papier op te halen. Zij krijgen hiervoor een bijdrage. De werkzaamheden zijn, afhankelijk van de buurt, op zaterdag of in de avonduren. Per inzameldag is iedere vrijwilliger tussen de 3 en 6 uur aan het werk. Per inzameldag worden altijd twee vrijwilligers ingezet. De inzamelende verenigingen ontvangen een vaste prijs van € 0,03 per kilogram oud papier. De inkomsten zijn afhankelijk van de hoeveelheid ingezameld papier. Hoe beter de bewoners van de buurt het papier gescheiden aanbieden, hoe groter het bedrag voor de vereniging. Maandelijks wordt per vereniging een mooi bedrag verdiend om de clubkas aan te vullen. Cursus voor vrijwilligers
Leden die zich aanmelden als vrijwilliger krijgen een cursus. In één avond leren zij hoe zij veilig kunnen werken. Aan het eind van de avond horen de vrijwilligers direct of zij voldoende geleerd hebben om het werk te mogen doen.

Interesse?
Heeft uw vereniging interesse om mee te doen? Neem dan contact met ons op via info@renkum.nl. Vermeld in elk geval de naam van uw vereniging en de naam en het telefoonnummer van de contactpersoon. Laat ons ook weten hoeveel leden van uw vereniging papier gaan inzamelen. Het moment van aanmelden bepaalt de plaats op de wachtlijst. Zodra een vereniging stopt met het inzamelen, benaderen wij de eerstvolgende op de wachtlijst om de buurt over te nemen.

Ook iets mede te delen via Sterk Renkum?

Plaats een blog of vlog