Helaas komt het voor dat buren overlast van elkaar ondervinden. Bijvoorbeeld door muziek die te hard staat, honden die blaffen of overhangende planten en struiken. Kleine irritaties die grote invloed kunnen hebben op het woongenot en de relatie met de buren.

Helaas komt het voor dat buren overlast van elkaar ondervinden. Bijvoorbeeld door muziek die te hard staat, honden die blaffen of overhangende planten en struiken. Kleine irritaties die grote invloed kunnen hebben op het woongenot en de relatie met de buren. Het is dan ook belangrijk dat u uw buren zo snel mogelijk aanspreekt over uw irritaties. Op zo’n moment zijn de emoties veelal nog niet zo hoog opgelopen. Iedereen heeft baat bij een goede relatie met de buren. Wacht dan ook niet te lang en maak uw verhaal bespreekbaar.

Oplossen met behulp van Buurtbemiddeling
Komt u er zelf niet uit? Buurtbemiddeling helpt om burenruzies op te lossen. De buurtbemiddelaars, dat zijn getrainde vrijwilligers, luisteren naar het verhaal van beide partijen. Ze geven geen oordeel en zijn neutraal. Het is de bedoeling dat u, met begeleiding van de bemiddelaars, zelf samen met uw buren uw conflict oplost. En dat u weer kunt praten met elkaar, ook als er opnieuw overlast wordt ervaren.

Over Buurtbemiddeling

Buurtbemiddeling is een samenwerking tussen de gemeente Renkum, Vivare, de politie en wordt uitgevoerd binnen de netwerkorganisatie Renkum voor Elkaar. Er zijn geen kosten verbonden aan de dienstverlening van Buurtbemiddeling. De coördinator van Bureau Buurtbemiddeling Renkum, Peter Bosmann, is bereikbaarbaar op (088) 78 46 487. Of mail naar renkum@buurtbemiddeling.nu

Kijk voor meer informatie over Bureau Buurtbemiddeling op www.buurtbemiddeling.nu.

Ook iets mede te delen via Sterk Renkum?

Plaats een blog of vlog