Heeft u interesse in natuur en landschap? Misschien vindt u het dan leuk om actief te worden als vrijwilliger midden in de natuur? Bij de Stichting Renkums Beekdal zijn ongeveer 70 enthousiaste vrijwilligers actief op verschillende gebieden.

Bestuurslid Ineke Puijk licht toe wat de vrijwilligers doen en welke activiteiten georganiseerd worden.

Het Renkums Beekdal is een ecologische verbindingszone tussen de Veluwe en de Rijn. Er starten wandel- en fietsroutes. In het nieuwe informatiecentrum en de achterliggende kapschuur Het Mussennest worden door de vrijwilligers van Stichting Renkums Beekdal sinds medio 2015 veel verschillende activiteiten gegeven. Deels voor schoolklassen, maar tijdens vakanties, op woensdagmiddag en in het weekeinde natuurlijk ook voor bezoekers, wandelaars en natuurliefhebbers.

Ineke Puijk: ’Ik kwam al veel in het Renkums Beekdal. Het is een prachtige plek. Na mijn pensioen heb ik mij als vrijwilliger gemeld. Ik vind het belangrijk om zinvol bezig te blijven. Ik doe veel nieuwe contacten op, leer nieuwe dingen en ben in de natuur. Ik hoor zelfs wel eens van mensen die hier in de buurt wonen ‘Ik wist niet dat het hier zo mooi is’, dan voel ik me ook trots dat ik hieraan een steentje bijdraag.’

Wat kun je als vrijwilliger doen?

‘We hebben vrijwilligers van jong tot oud. Vrijwilligers kunnen actief zijn als gastheer of gastvrouw in het informatiecentrum. Deze vrijwilligers ontvangen bezoekers, geven informatie over het Renkums Beekdal en verkopen artikelen in de winkel. Anderen zijn actief als gids. Zij delen kennis over dit gebied tijdens een wandeling met een groep. Dan is er nog de Hoogstambrigade. Hier zijn vrijwilligers actief die liever fysiek bezig zijn en buiten. Zij verrichten werkzaamheden op het erf: ze beheren de fruitbomen en de kruidencirkels en maaien het gras . Samen met vrijwilligers die zich bij ons melden kijken we altijd waar iemand belangstelling voor heeft. Bij welke groep voelt iemand zich het meest thuis, daardoor doen vrijwilligers wat bij hen past.’

‘Ook worden meerdere grote activiteiten per jaar georganiseerd, zoals het Lentefeest, het Appels & Perenfeest en de lichtjeswandeling met kerst. Er zijn veel vrijwilligers nodig om dit soort activiteiten te kunnen blijven organiseren. Het geeft mij ontzettend veel voldoening om met elkaar iets voor elkaar te krijgen. De sfeer onderling is ook heel goed. Gezellig ook. Bovendien leer ik er zelf ook veel van. Over de planten en dieren die hier leven bijvoorbeeld, maar ook over de watermolens, het landgoed en bijbehorende boerderijen. Het is eigenlijk een mix van natuur, cultuur en educatie.’

Educatiegroep

‘Vind u het leuk om samen met kinderen op zoektocht te gaan? Dan is de educatiegroep misschien iets voor jou. We bieden Renkumse basisscholen een programma voor groep 1 tot en met 8 (zie leren over natuur). We hebben daarvoor speciale lesprogramma's ontwikkeld, waarbij de nadruk ligt op beleven en ontdekken. Ook voor evenementen van het Renkums Beekdal bedenken we activiteiten voor kinderen en voeren we die uit. We verwelkomen graag nieuwe vrijwilligers, zodat we in de toekomst ook nieuwe onderwerpen rond voedsel, water of biodiversiteit kunnen gaan aanpakken. Goed met kinderen om kunnen gaan en belangstelling voor natuur en milieu zijn daarbij belangrijker dan kennis.’

Overige vrijwilligersgroepen in het Renkums Beekdal

Naast de Stichting Renkums Beekdal zijn er nog andere vrijwilligersgroepen actief, waaronder de IVNwerkgroep Beken en sprengen.

Werkgroep Beken & Sprengen

Al jarenlang worden de beken en sprengen in het Renkums Beekdal, daar waar de machines niet bij kunnen komen, met de hand schoon gemaakt. De groep bestaat uit jong en oud en wordt geleid door Ruud Schaafsma. Lees meer op deze website.

Wilt u zich ook graag inzetten voor het Renkums Beekdal? Wij kunnen altijd enthousiaste mensen gebruiken. Mail bij interesse naar info@renkumsbeekdal.nl.

Meer info: http://www.renkumsbeekdal.nl/

Op deze pagina lees je meer over vrijwilliger worden?

Ook iets mede te delen via Sterk Renkum?

Plaats een blog of vlog