Bent u als mantelzorger dag en nacht bezig om voor iemand te zorgen en wilt u een tijdelijke vervanging van die zorg? Denk dan eens aan het inzetten van respijtzorg. Iemand anders neemt dan de zorgtaken tijdelijk over, zodat de mantelzorger tijd heeft voor zichzelf om nieuwe energie op te doen.

Vrijwillige of professionele respijtzorg

De respijtzorg wordt gegeven door een vrijwilliger of door een professionele organisatie.

Vrijwilligers hebben geen opleiding gehad in de zorg, maar maken vaak een groot verschil. Door er gewoon te zijn en een praatje te maken met uw naaste. Of door eenvoudig huishoudelijk werk over te nemen.

Soms kan de zorg beter worden overgenomen door professionele zorgverleners. Uw naaste gaat dan naar een zorginstelling voor logeeropvang of dagopvang. Er kan ook een professionele begeleider bij u thuis komen.

Vrijwilliger voor respijtzorg zoeken

U kunt alleen goed voor een ander zorgen wanneer u ook goed voor uzelf zorgt. Delen van de zorg is daarom belangrijk. Dat kan echter alleen als de zorg op een verantwoorde manier kan worden overgedragen. Op een manier die bij u past. Dit wordt ook wel respijtzorg genoemd.

In gemeente Renkum is een vrijwilliger voor respijtzorg te vinden via Renkum voor Elkaar.

Opvang regelen door professionele zorgverleners

Soms kan de zorg beter worden overgenomen door professionele zorgverleners. Uw naaste gaat dan naar een zorginstelling voor logeeropvang of dagopvang. Er kan ook een professionele begeleider bij u thuis komen.

Uw naaste kan naar een zorginstelling gaan voor logeeropvang of dagopvang. Er kan ook een professionele begeleider bij u thuis komen. Voor kort verblijf opvang heeft u een indicatie nodig van de gemeente. De kosten voor professionele respijtzorg worden in vele gevallen vergoed. Dat kan vanuit de Wmo, de Wet langdurige zorg, Jeugdwet of door de zorgverzekeraar.

Op tijd zorg regelen

Onze ervaring leert dat veel zorgvragers en hun mantelzorgers (te lang) wachten met het nadenken over mogelijkheden voor respijtzorg. Als de mantelzorger overbelast raakt en het niet meer aan kan of de toestand van de zorgvrager gaat snel achteruit, moet in korte tijd hulp geregeld worden.

Een medewerker van het Sociaal Team kan samen met u en uw mantelzorgen kijken naar een oplossing. U kunt er zelf aan bijdragen om dit soort situaties te voorkomen, door al in een vroeg stadium contact op te nemen met het Sociaal Team.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over de mogelijkheden voor respijtzorg, hoe u respijtzorg moet regelen en de vergoedingen voor respijtzorg? Neem dan contact op met het Sociaal Team.

Logeeropvang regelen

U kunt eens kijken naar de mogelijkheden voor:

Dagopvang regelen

Dagbesteding, dagopvang of dagbehandeling geven de mogelijkheid om op vaste momenten in de week onder de mensen te komen en aan activiteiten mee te doen. Het geeft mensen een zinvolle daginvulling en mantelzorgers een adempauze. Vaak is er ook verzorging mogelijk op de locatie.

U kunt eens kijken naar de mogelijkheden voor:

Dagopvang en dagbesteding voor mensen die nog thuis wonen vraagt u aan bij uw gemeente, via het Sociaal Team. Woont iemand thuis met een Wlz-indicatie, dan kunt u voor meer informatie terecht bij het zorgkantoor.

Respijtzorg regelen via het Sociaal Team

Voor professionele respijtzorg, zoals logeeropvang, dagopvang of begeleiding, heeft degene voor wie u zorgt een beschikking nodig van de gemeente. Om deze te krijgen, kunt u een melding doen bij het Sociaal Team.

De gemeente bekijkt dan of uw naaste in aanmerking komt voor ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Voor hulp van een vrijwilliger hoeft u niet eerst langs de gemeente. Iemand van het Sociaal Team kan u wel helpen om in contact te komen met een organisatie die vrijwillige hulp biedt. Voor deze hulp kunt u contact opnemen.

Vergoeding van de zorgverzekeraar

Sommige zorgverzekeraars bieden in de aanvullende verzekering een vergoeding voor vervangende mantelzorg. Op vergelijkingssite Independer kunt u zien welke verzekeraars dat zijn.

Eventueel kunt u aan het eind van het jaar overstappen naar een andere zorgverzekering.

Respijtzorg vanuit de Wet langdurige zorg

Heeft uw naaste 24 uur per dag zorg en toezicht nodig, dan kunt u een indicatie voor langdurige zorg aanvragen. Mensen die thuis wonen met een indicatie voor langdurige zorg, kunnen ook gebruik maken van respijtzorg. U kunt logeeropvang of dagopvang regelen via het zorgkantoor of zelf inkopen met uw pgb, als u dat heeft.

Uitstapje of aangepaste vakantie

Een uitstapje, vakantie of activiteit kan ook vallen onder respijtzorg. U kunt ook gezellig samen met uw naaste op pad gaan; als het voor u maar ontspannend is.

U kunt ook eens kijken naar de mogelijkheden voor verblijf in een zorghotel of een aangepaste vakantie voor kinderen met een beperking.

Organisatie voor respijtzorg zoeken

Op deze website vindt u diverse organisaties die respijtzorg aanbieden, zowel professioneel als vrijwillig. Vrijwilligersorganisaties vindt u op de pagina Vrijwilliger nodig.

Organisaties

Mantelzorgorganisatie

De Willemshoeve

 0317-41 74 15 dewillemshoeve.euGrintweg 2956704ARWageningen

Opella - Torckdael

 0318-75 22 22 opella.nlVan Sallandthof 26701JGWageningen

Stichting Vilente - Pieter Pauw

 088-03 21 321 vilente.nlCosterweg 756702AAWageningen

Logeerhuis

TiCuro

 06-23 34 49 98 ticuro.nlHazenhoeve 976721LABennekom

Veteranen inloophuis Arnhem e.o.

 026-30 32 360 veteraneninloophuis-arnhem.nlBart Crumstraat 186866ACHeelsum

Stichting ROOZ

 0318-30 36 38 stichtingrooz.nlHoralaan 56717LXEde

Hulpaanbod

Mantelzorgondersteuning

Mantelondersteuning

Door het aanbieden van dagondersteuning wordt de mantelzorgverlener...

Professionele mantelzorgondersteuning

* Als u bijvoorbeeld naar het ziekenhuis of de dokter moet en er...

Respijtzorg

Indien u als mantelzorger behoefte heeft aan tijd voor uzelf en...

Logeeropvang

Bezoekdiensten

Informatie van het Sociaal Team