Pgb of zorg in natura

Zorg in Natura
Bij zorg in natura contracteert de gemeente, het zorgkantoor of de zorgverzekeraar voor u de zorgaanbieder. Hierdoor ontvangt u de ondersteuning die u nodig heeft.

Het persoonsgebonden budget (pgb)
Met een pgb kunt u zelf zorg inkopen. Het pgb stelt u in staat de diensten, hulpmiddelen, woningaanpassingen en andere maatregelen die tot de maatwerkvoorziening behoren van derden te betrekken. Dit kunt u doen bij een zorgverlener, maar u kunt ook een niet-professionele zorgverlener uit uw eigen sociale netwerk betalen om zorg te leveren. Dit kan een mantelzorger zijn. Aan het toekennen van een pgb zijn enkele voorwaarden verbonden, waaronder een budgetplan.

Waar vraagt u het aan?

Om een pgb te kunnen aanvragen, moet u eerst zorg of ondersteuning toegekend krijgen. Pas na deze toekenning krijgt u de keuze tussen zorg in natura of een pgb. Afhankelijk van het soort zorg dat u ontvangt, vraagt u een pgb aan bij de gemeente, het zorgkantoor of via de zorgverzekeraar:

  • Krijgt u ondersteuning vanuit de Wmo? Dan vraagt u een pgb aan bij het Sociaal Team van de gemeente Renkum. Dit pgb heet pgb-Wmo.
  • Krijgt uw kind ondersteuning vanuit de Jeugdwet? Dan vraagt u een pgb-Jeugdwet aan bij de gemeente.
  • Ontvangt u zorg vanuit de Wet langdurige zorg? Dan doet u de aanvraag voor een pgb-Wlz bij uw zorgkantoor. U kunt daar terecht voor meer informatie. U kunt ook op de website van Per Saldo kijken voor uitleg over de aanvraagprocedure en de voorwaarden.
  • Een pgb voor verzorging en verpleging thuis vraagt u aan bij uw zorgverzekeraar. Het gaat dan om een pgb-Zvw. Wilt u meer weten over het pgb-Zvw, dan kunt u kijken op de website van Per Saldo of uw eigen verzekeraar om informatie vragen.

Pgb-Wmo

Krijgt u Wmo-ondersteuning van de gemeente? En wilt u deze hulp zelf regelen? Dan kunt u voor een pgb-aanvraag terecht bij het Sociaal Team van de gemeente Renkum. Met zo'n pgb regelt u bijvoorbeeld begeleiding, dagbesteding, een woningaanpassing of een vervoersvoorziening.

U kunt het pgb alleen krijgen als u van de gemeente een maatwerkvoorziening ontvangt. Als u een maatwerkvoorziening krijgt, dan moet de gemeente u de keuze geven: wilt u de zorg in natura ontvangen, of zelf regelen met een pgb?

Pgb-Jeugdwet

Krijgt uw kind ondersteuning vanuit de Jeugdwet? En wilt u de hulp voor uw kind zelf regelen? Dan kunt u het pgb aanvragen bij de gemeente. U kunt bij het sociaal team van de gemeente terecht voor jeugdhulp.

U kunt het pgb alleen krijgen als uw kind van de gemeente een individuele voorziening ontvangt.

Voorwaarden

De gemeente mag uw pgb-aanvraag niet zomaar weigeren, maar u moet wel voldoen aan een aantal voorwaarden:

  • U moet kunnen uitleggen waarom het reguliere zorgaanbod van de gemeente niet passend is in uw situatie.
  • U moet het pgb kunnen beheren. Bijvoorbeeld zorgverleners contracteren en aansturen. En de administratie doen. U kunt ook iemand machtigen om dit voor u te doen.
  • U moet ervoor zorgen dat de diensten, hulpmiddelen en aanpassingen die u aanschaft veilig en van goede kwaliteit zijn.

Budgetplan

Het budgetplan maakt standaard onderdeel uit van uw pgb-aanvraag. Het budgetplan bevat een overzicht van de zorg die u wilt inkopen, waar u de zorg wilt inkopen en een schatting van de kosten voor deze zorg. Het budgetplan wordt gebruikt om uw pgb-aanvraag te beoordelen. Daarnaast is het budgetplan voor uzelf een overzichtelijk document waarin u heeft nagedacht over de besteding van het bedrag dat u aanvraagt.

Clientondersteuner
Voor specifieke hulp bij uw budgetplan of pgb-aanvraag kunt u een beroep doen op de onafhankelijke cliëntondersteuners van MEE. Ze zijn te bereiken via telefoonnummer 088 – 633 00 00. U kunt ook mailen naar info@meegeldersepoort.nl. Of kijk op de website www.meegeldersepoort.nl

De hoogte van uw pgb

In principe moet het pgb voldoende zijn om de zorg te kunnen betalen die u nodig heeft. Bij het inkopen van uw zorg spreekt u met uw zorgverlener een tarief af. Uw gemeente bepaalt een maximum uurtarief. Spreekt u een hoger tarief af met uw zorgverlener? Dan moet u het verschil zelf bijbetalen. Op de website van de SVB leest u hoe dat werkt.

Is de zorg die u zelf inkoopt duurder dan zorg in natura? Dan mag de gemeente uw aanvraag niet weigeren. Wel kan het zijn dat u de extra kosten zelf moet betalen.

Organisaties

PGB-bemiddelaar

IBASS

 0318-66 80 33 ibass.nlKlaphekweg 406713HNEde

Henk van Poelje - Arnhem

 06-22 50 54 65 vloww.nlMr D.U. Stikkerstraat 106842CWArnhem

Wmo-loket

Gemeente Renkum

 026-33 48 111 renkum.nlGeneraal Urquhartlaan 46861GGOosterbeek