Bij begeleid wonen woont u zo zelfstandig mogelijk, maar krijgt u wel hulp van een begeleider. Bijvoorbeeld bij het maken van een dagindeling of het regelen van geldzaken. De begeleiding is afgestemd op uw situatie.

Hulp van een begeleider

De begeleiders komen regelmatig bij u langs en helpen u om uw woning en uw leven op orde te houden. Zij houden in de gaten dat u uw huis regelmatig schoonmaakt en zetten samen met u uw uitgaven op een rijtje. Ook kunnen ze u helpen om werk te vinden of uw vrije tijd op een goede manier in te vullen.

De begeleiders zijn er niet voor behandeling of therapie. Dat kunt u regelen via de huisarts. Er zijn 2 manieren om woonbegeleiding te krijgen:

  • in uw eigen huis (ambulante begeleiding)
  • in een speciaal daarvoor bedoelde woning (begeleid wonen, bijv. bij een instelling of in een woonproject)

Ambulante woonbegeleiding

Ambulante woonbegeleiding is woonbegeleiding in uw eigen huis. Wilt u graag woonbegeleiding en woont u verder zelfstandig, dan kunt u zoeken naar aanbod onder de noemer ambulante woonbegeleiding.

Woning voor begeleid wonen huren

Begeleid wonen houdt in dat iemand de woonruimte huurt bij een zorginstelling of in een woonproject. Dit kan bijvoorbeeld een woning zijn die gedeeld is met anderen. Of een zelfstandige woning op het terrein van een instelling.

Zoekt u een nieuwe woonplek met begeleiding, dan kunt u dus zoeken naar een project of organisatie voor begeleid wonen.

Veel of weinig begeleiding

Bij begeleid wonen kan er veel begeleiding zijn, van 24 uur per dag tot een paar uur per week. Het is maar net wat bij uw situatie past.

Als iemand veel toezicht nodig heeft, bijvoorbeeld omdat hij of zij een gevaar is voor zichzelf, dan is beschermd wonen misschien een oplossing.

Hoe regel ik het?

Begeleid wonen en ambulante woonbegeleiding regelt u via de gemeente. Deze ondersteuning valt onder de Wet maatschappelijke ondersteuning. U kunt contact opnemen met het Sociaal Team voor meer informatie.

U kunt de aanvraag doen met hulp van iemand uit uw naaste omgeving. Of met hulp van een cliëntondersteuner. Weet u al op welke locatie u wilt wonen, dan kunt u ook deze organisatie vragen om u te helpen bij de aanvraag.

Begeleid wonen als Wlz-zorg

Wonen met (intensieve) begeleiding maakt ook deel uit van een aantal zorgprofielen uit de Wet langdurige zorg (Wlz). Dit komt voor als iemand langdurig, 24-uur per dag intensieve zorg nodig heeft en daarvoor naar een instelling verhuist. Bijvoorbeeld een kleinschalige woonvorm die hoort bij een verpleeghuis of gehandicapteninstelling.

Een indicatie voor Wlz-zorg kunt u aanvragen via het CIZ.

ADL-assistentie

Voor mensen met een lichamelijke beperking die hun leven en huishouding goed op orde hebben, maar wel dagelijks praktische hulp nodig hebben aan huis, is er een speciale woonvorm: de Fokuswoning met ADL-assistentie. In een Fokuswoning is 24 uur per dag hulp op afroep beschikbaar. U moet dan wel in staat zijn om sociaal gezien zelfstandig te wonen en zelf assistentie op te roepen.

Organisaties

RIBW

Alle 8 items
RIBW Arnhem & Veluwe Vallei, Regiokantoor...

0317-42 38 66
http://www.ribwavv.nl
Rooseveltweg 408
6707GX Wageningen

RIBW Arnhem & Veluwe Vallei, Regiokantoor Ede

0318-64 34 41
http://www.ribwavv.nl
Klein Haversteeg 2
6717GZ Ede

RIBW Arnhem & Veluwe Vallei, Centraal Bureau -...

026-48 20 154
http://www.ribwavv.nl
Wolfheze 4
6874BE Wolfheze

Beschermd wonen: alle organisaties

Alle 31 items
Woonzorgnet-GGZ - Locatie De Keijenberg

0317-31 97 14
http://www.woonzorgnet.nl
Nieuwe Keijenbergseweg 171
6871VS Renkum

Woonzorgnet-GGZ - Locatie Redichem

0317-39 88 02
http://www.woonzorgnet.nl
Nieuwe Keijenbergseweg 171
6871VS Renkum

Woonzorgnet B.V. - Centrale Diensten

0317-39 88 00
http://www.woonzorgnet.nl
Nieuwe Keijenbergseweg 171
6871VS Renkum

Hulpaanbod

Begeleid wonen

Alle 40 items

Ambulante woonbegeleiding

Alle 39 items

Ondersteuning en begeleiding

Planmatige ondersteuning Iedere bewoner...

Ambulante begeleiding

U krijgt begeleiding bij u thuis of in een...