Kunt u niet meer thuis kunt wonen en heeft u acuut onderdak nodig? Dan kunt u terecht in de crisisopvang.

Crisisopvang

Heeft u geen onderdak? Kunt u verder nergens terecht? De crisisopvang biedt tijdelijk onderdak en begeleiding voor mensen die snel hulp nodig hebben en niet thuis kunnen zijn. Bijvoorbeeld bij:

  • een psychische crisis
  • relatieproblemen
  • mishandeling
  • rouw
  • financiële problemen

Mensen met dit soort problemen kunnen tot enkele maanden terecht in een crisisopvangcentrum.

Crisisdienst

De crisisdienst is bedoeld voor mensen die door psychische problemen direct hulp nodig hebben. Bel bij een psychische crisis de huisarts: deze kan doorverwijzen naar de crisisdienst.

Spoedeisende jeugdhulp

Is er met spoed hulp nodig voor een kind of voor een gezin, neem dan contact op met de crisisdienst voor spoedeisende jeugdhulp in uw gemeente.

De crisisdienst zorgt ervoor dat er jeugdhulp wordt ingezet: het gezin krijgt ondersteuning aan huis. Als het moet kan het kind tijdelijk naar een crisispleeggezin. Of logeren bij de crisisopvang in een jeugdinstelling.

Crisis vanwege huiselijk geweld

Bel bij acute nood 112 of als het iets minder haast heeft Veilig Thuis 0800 - 2000, 24 uur per dag bereikbaar. Meer over Veilig Thuis.

Begeleiding

In de crisisopvang krijgen mensen begeleiding bij het omgaan met hun problemen en het plannen van hun toekomst. De begeleiding kan bijvoorbeeld bestaan uit:

  • hulp bij het zoeken van dagbesteding (werk of school);
  • hulp bij het zoeken van nieuwe woonruimte;
  • het maken van een plan om zelfstandig te gaan wonen;
  • het maken van een plan om contacten te herstellen.

Organisaties

Huisarts

Huisartsen Heelsum

 0317-31 33 22 huisartsenheelsum.uwartsonline.nlUtrechtsweg 476866CJHeelsum

Huisartsenpraktijk De Dennenkamp Oost

 026-33 40 447 dennenkampoost.nlGeneraal Urquhartlaan 186861GGOosterbeek

Huisartsenpraktijk de Dennekamp West

 026-33 32 525 dedennenkampwest.nlGeneraal Urquhartlaan 186861GGOosterbeek

Hulpaanbod

Crisisopvang

crisisopvang

Crisis plaatsen voor de zorgboerderij of evt het trainingshuis in...

Crisis-, spoed- en calamiteitenopvang

Een verstandelijke / lichamelijke beperking (LVG, LG, VG) en / of...

HLL Crisisopvang

Doelstelling Na een escalatie jou in staat stellen zo snel...

Crisisopvang voor jeugd met een beperking

HLL Crisisopvang

Doelstelling Na een escalatie jou in staat stellen zo snel...

Crisisopvang

Crisis/observatie afdeling voor mensen met een verstandelijke...

Vrouwenopvang

24-uursvoorziening

Dak- en thuisloze mensen kunnen 24-uur per dag terecht bij Van de...

Respijtzorg

Boerderij met ruime buitenplaats welke geheel omheind is. Geschikt...

Opvang: 24 uurs-opvang in een opvanghuis

Hera biedt opvang op verschillende plaatsen in Gelderland, namelijk...