Kunt u niet meer thuis kunt wonen en heeft u acuut onderdak nodig? Dan kunt u terecht in de crisisopvang.

Crisisopvang

Heeft u geen onderdak? Kunt u verder nergens terecht? De crisisopvang biedt tijdelijk onderdak en begeleiding voor mensen die snel hulp nodig hebben en niet thuis kunnen zijn. Bijvoorbeeld bij:

  • een psychische crisis
  • relatieproblemen
  • mishandeling
  • rouw
  • financiële problemen

Mensen met dit soort problemen kunnen tot enkele maanden terecht in een crisisopvangcentrum.

Crisisdienst

De crisisdienst is bedoeld voor mensen die door psychische problemen direct hulp nodig hebben. Bel bij een psychische crisis de huisarts: deze kan doorverwijzen naar de crisisdienst.

Spoedeisende jeugdhulp

Is er met spoed hulp nodig voor een kind of voor een gezin, neem dan contact op met de crisisdienst voor spoedeisende jeugdhulp in uw gemeente.

De crisisdienst zorgt ervoor dat er jeugdhulp wordt ingezet: het gezin krijgt ondersteuning aan huis. Als het moet kan het kind tijdelijk naar een crisispleeggezin. Of logeren bij de crisisopvang in een jeugdinstelling.

Crisis vanwege huiselijk geweld

Bel bij acute nood 112 of als het iets minder haast heeft Veilig Thuis 0800 - 2000, 24 uur per dag bereikbaar. Meer over Veilig Thuis.

Begeleiding

In de crisisopvang krijgen mensen begeleiding bij het omgaan met hun problemen en het plannen van hun toekomst. De begeleiding kan bijvoorbeeld bestaan uit:

  • hulp bij het zoeken van dagbesteding (werk of school);
  • hulp bij het zoeken van nieuwe woonruimte;
  • het maken van een plan om zelfstandig te gaan wonen;
  • het maken van een plan om contacten te herstellen.

Organisaties

Huisarts

Alle 5 items

Hulpaanbod

Crisisopvang

Alle 8 items

Lotgenotencontact

De familieleden van onze gasten vinden het...

Zorgboerderij "De Willemshoeve"

Er wordt een zinvolle dagbesteding aangeboden...

Mantelondersteuning

Door het aanbieden van dagondersteuning wordt...

Crisisopvang voor jeugd met een beperking

Lotgenotencontact

De familieleden van onze gasten vinden het...

Zorgboerderij "De Willemshoeve"

Er wordt een zinvolle dagbesteding aangeboden...

Mantelondersteuning

Door het aanbieden van dagondersteuning wordt...

Vrouwenopvang

Alle 5 items

Lotgenotencontact

De familieleden van onze gasten vinden het...

Zorgboerderij "De Willemshoeve"

Er wordt een zinvolle dagbesteding aangeboden...

Mantelondersteuning

Door het aanbieden van dagondersteuning wordt...