Wanneer u ziek bent of (deels) arbeidsongeschikt, bekijkt u met uw werkgever wat voor mogelijkheden er zijn om weer aan de slag te gaan.

Re-integratie

Uw werkgever is verplicht met u te werken aan uw re-integratie als u een tijdlang ziek bent geweest. Er zijn verschillende mogelijkheden:

  • U kunt terug naar uw baan, met wat aanpassingen misschien.
  • Er is (tijdelijk) ander passend werk voor u.
  • Uw werkgever zorgt ervoor dat u bij een andere organisatie passend werk krijgt.

Nagaan wat er mogelijk is

Bereid uzelf goed voor op een gesprek met uw werkgever door na te gaan wat voor werk in uw situatie nog mogelijk is. Misschien kunt u dezelfde functie blijven uitoefenen met wat aanpassingen aan uw werkplek, uw werktijden of andere omstandigheden. Kijk in de cao welke regelingen er zijn of bespreek dat van te voren met iemand van P&O. Hieronder noemen we enkele mogelijkheden.

Regelingen voor de werkgever

Voor aanpassingen aan uw werkplek kan uw werkgever gebruik maken van speciale regelingen en financiële voordelen via het UWV. Werkgevers weten niet altijd dat deze regelingen er zijn. Als u zich erin heeft verdiept, kunt u uw werkgever misschien op nieuwe ideeën brengen.

Aanpassingen uw werkplek

Aanpassingen kunnen bestaan uit: extra pauzes, aangepaste werktijden, voorzieningen op de werkplek, enzovoort. Dit zijn werkplekaanpassingen. Misschien is het ook mogelijk dat u (deels) thuis werkt.

Reiskosten voor aangepast vervoer

Misschien is de werkgever bereid u een tegemoetkoming in de kosten te geven voor aangepast vervoer naar uw werk.

Reiskosten voor aangepast vervoer dat u langdurig nodig heeft vanwege een beperking, bijvoorbeeld voor taxivervoer, een aangepaste auto of aangepaste fiets kunnen worden vergoed door het UWV. U leest er meer over op de website van het UWV.

Omscholen naar een andere functie

Had u een functie waarin u vooral lichamelijke werk deed? Misschien is het dan mogelijk dat u zich laat omscholen of een cursus doet, waardoor u bij hetzelfde bedrijf bijvoorbeeld kantoorwerk kunt gaan doen.

Ontslag

Lukt het niet om samen met uw huidige werkgever passend werk te vinden dat u nog kunt doen? Dan zal uw werkgever het met u gaan hebben over ontslag. Onder bepaalde voorwaarden mag de werkgever u ontslaan, als hij uw loon gedurende 2 jaar tijdens uw ziekte heeft doorbetaald. U kunt er meer over lezen op de website van het Juridisch Loket.

Zijn de 2 jaar nog niet verstreken, en wil uw werkgever u ontslaan? Dan kunt u er beter niet voor kiezen om ontslagen te worden met wederzijds goedvinden. U verliest dan mogelijk het recht op een WW-uitkering.

Bent u na 2 jaar nog steeds ziek of arbeidsongeschikt, dan kunt u een WIA-uitkering aanvragen bij het UWV.

Laat u altijd goed informeren als uw werkgever met u wil praten over ontslag. U kunt terecht bij het Juridisch Loket voor gratis juridisch advies.

Organisaties

Re-integratiebedrijf

Alle 19 items
Nieuwland Werk Taal Zorg

088-64 38 952
http://www.taaleninburgerin...
Dorpsstraat 129
6871AG Renkum

Brownies&downieS Wageningen

0317-84 44 14
http://www.browniesanddowni...
Hoogstraat 17
6701BK Wageningen

Nieuwland Werk Taal Zorg - Locatie Prisma

0318-65 25 00
http://www.prismadagbestedi...
Stationsweg 74
6711PV Ede Gld

Juridisch Loket of rechtswinkel

Rechtswinkel Renkum

06-36 01 44 81
http://www.rechtswinkelrenk...

Het Juridisch Loket

0900-80 20
http://www.juridischloket.nl

Hulpaanbod

Re-integratie- en loopbaanbegeleiding

Alle 16 items

Re-integratie

Wanneer je ondersteuning aanvraagt bij het...

weer terug naar werk

Heb je gewerkt en zit je om redenen op dit...

Jobcoacing

We zoeken naar de kwaliteiten van de...