Alle inwoners betalen belasting aan de gemeente. Iedereen draagt zo bij aan de voorzieningen binnen de gemeente. Voorbeelden van gemeentelijke belastingen zijn: afvalstoffenheffing, rioolheffing, hondenbelasting en onroerend zaakbelasting (ozb).

Hoogte gemeentebelastingen

De belastingen verschillen per gemeente. Wanneer u meer informatie wilt over de belastingen kunt u op de website van de gemeente Renkum kijken. U kunt ook contact opnemen met uw gemeente.

Kwijtschelding

Als u de aanslagen van de gemeente niet kunt betalen? Of heeft u moeite om de gemeentelijke belastingen te betalen? Dan kunt u bij de gemeente kwijtschelding aanvragen. Dit geldt ook voor bedrijven met een beperkt inkomen. U kunt dan misschien een betalingsregeling afspreken. Dan kunt u de belasting in delen betalen. In sommige gevallen hoeft u geen belasting te betalen. Dit heet kwijtschelding. De gemeente bepaalt of u hiervoor in aanmerking komt. De gemeente kijkt daarbij naar uw vermogen, inkomen en uitgaven.:

  • rioolheffing
  • afvalstoffenheffing
  • hondenbelasting

Of u voor kwijtschelding in aanmerking komt, is onder meer afhankelijk van uw inkomen, uw vermogen en de uitgaven die u heeft. In het algemeen kan gesteld worden dat uw inkomen erg laag moet zijn en dat er geen sprake mag zijn van vermogen.

Meer informatie hierover leest u op de website van gemeente Renkum.